top of page

Luceos Smart Service Management
Wybierz moduły dostosowane do Twoich potrzeb
Poniższe ceny dotyczą 1 użytkownika za 1 miesiąc w przypadku użycia Chmury Luceos Smart dla zespołu 50+ użytkowników.

WERSJA PODSTAWOWA

$$$

 • Zlecenia

 • Dane klientów

 • Baza urządzeń i lokalizacji 

 • Kalendarze

 • Aplikacje mobilne

 • Elektroniczne protokoły serwisowe

 • Panele zarządcze

 • Planowanie zleceń na mapie

 • Optymalizacja tras pracownika oraz zespołu

 • Statusy zleceń, etapy realizacji

 • Przypomnienia i powiadomienia

 • Raporty

 • Kontrola uprawnień użytkowników

od 45

PLN

$$$

CZASY PRACY

Możliwość rejestracji czasów pracy związanych z realizowanymi zleceniami serwisowymi. Raporty. Wykrywanie nieprawidłowości w czasach pracy na podstawie danych o lokalizacji, historii zleceń.

od 15

PLN

$$$

DOKUMENTACJA I ZDJĘCIA

Dokumentacja elektroniczna zlecenia, zgłoszeń, urządzeń itd. Zdjęcia i załączniki. Dostęp do dokumentacji z aplikacji mobilnej także w trybie offline. 

od 14

PLN

$$$

KATALOGI CZĘŚCI, MATERIAŁÓW I USŁUG

Zarządzanie katalogiem części, materiałów i usług. Tworzenie ofert serwisowych. Użycie części i usług podczas realizacji zleceń serwisowych. Dostęp do katalogów części, materiałów i usług w aplikacji mobilnej także w trybie offline. Możliwość automatycznej integracji z katalogami w systemie ERP lub FK.

od 26

PLN

$$$

POWIADOMIENIA SMS

Automatyczne powiadomienia SMS wysyłane do użytkowników, klientów, podwykonawców związane z realizacją różnych etapów zgłoszenia czy zlecenia serwisowego. Integracja z modułem przypomnień oraz zleceń powtarzalnych.

od 30

PLN

$$$

PROJEKTY

Zarządzanie projektami z wykorzystaniem zleceń, zgłoszeń i zadań. Zarządzanie budżetem projektu i automatyczna rejestracja kosztów w oparciu o czas pracy, przejazdy, użyte części i materiały.

od 13

PLN

$$$

MAGAZYNY CZĘŚCI I MATERIAŁÓW

Zarządzanie stanem części znajdującym się w mobilnym (samochodowym) magazynie serwisanta. Możliwość automatycznej integracji z systemem ERP lub FK i generowaniem dokumentów magazynowych oraz faktur.

od 26

PLN

$$$

POZYCJE I TRASY PRACOWNIKÓW

Rejestracja pozycji oraz tras przejazdów pracowników mobilnych na podstawie sygnału GPS, GSM z aplikacji mobilnej lub danych z systemu flotowego. Podgląd tras oraz pozycji pracowników terenowych na mapach dostępnych w Portalu Luceos Smart.

od 15

PLN

$$$

DELEGACJE

Zarządzanie i obsługa delegacji i wydatków. Wspiera rozliczanie delegacji i czasów pracy powiązanych ze zleceniami. Automatyzacja rozliczenia pracowników. Dostępne w Portalu i aplikacji mobilnej.

od 19

PLN

$$$

CHECKLISTY SERWISOWE

Dowolna ilość konfigurowalnych list kontrolnych/checklist wypełnianych podczas realizacji zlecenia serwisowego przez Serwisanta w aplikacji mobilnej Luceos Smart.

od 28

PLN

$$$

PORTALE KLIENTA I PODWYKONAWCY

Dedykowane Portale WWW przeznaczone dla Klientów lub dla Podwykonawców, każdy dostosowany do dedykowanego procesu obsługi Klienta oraz Podwykonawcy. Portal WWW pozwala Klientom i Podwykonawcom na tworzenie, edycję oraz wgląd w: zgłoszenia, zlecenia, dokumentację czy urządzenia.    

zapytaj o wycenę

$$$

ZGŁOSZENIA SERWISOWE

Rejestracja zgłoszeń serwisowych w formie modułu Service Desk. Integracja z bazą danych klientów, lokalizacji oraz urządzeń. Automatyczna integracja z Portalem Klienta, Portalem Poddostawcy oraz aplikacjami mobilnymi z rodziny Luceos Smart Apps. Szybkie wystawianie zleceń oraz automatyczne powiadomienia e-mail i SMS.

od 15

PLN

$$$

ZADANIA I PRZEPŁYWY PRACY

Tworzenie zadań związanych ze zleceniami, zgłoszeniami oraz nadzór nad ich realizacją przez członków zespołu. Moduł zadań integruje się z innymi modułami, jak Dokumentacja i Zdjęcia, Projekty oraz Portalem Klienta i Portalem Poddostawcy. Tworzenie zadań z możliwością sterowania ich realizacji w ramach konfigurowalnych przepływów pracy.    

od 16

PLN

$$$

ZARZĄDZANIE UMIEJĘTNOŚCIAMI

Klasyfikacja pracowników i podwykonawców  wg. katalogu posiadanych umiejętności oraz certyfikatów. Wspomaganie procesu wyboru zespołu zgłoszenia lub zlecenia w oparciu o wymagane umiejętności i typ pracy lub urządzeń.

od 12

PLN

$$$

UMOWY SERWISOWE

Zarządzanie warunkami umów serwisowych klientów, podwykonawców oraz partnerów. Automatyczne monitorowanie kosztów i rentowności umów. Katalog urządzeń i lokalizacji objętych poszczególnymi umowami. 

od 12

PLN

$$$

PŁATNOŚCI MOBILNE

Integracja z usługami DotPay, PayU i innymi w zakresie automatycznego pobierania płatności za zrealizowane zlecenia serwisowe wprost z aplikacji mobilnej Luceos Smart. Zarządzanie stanem płatności oraz wielkością prowizji. Integracja z systemem ERP lub FK w zakresie automatycznego generowania paragonów i faktur. 

zapytaj o wycenę

bottom of page