Określ wstępnie swoje potrzeby. Skontaktujemy się z Tobą w celu doprecyzowania Twoich wymagań

Wycena wdrożenia Luceos Smart

Luceos Intelligence sp. z o.o.,

ul. Szpotańskiego 10,

04-760 Warszawa

Phone: +48 690 493 280

Phone: +48 502 587 641

Phone: +48 601 557 896

NIP: 532-204-75-47, REGON: 147057055, KRS: 0000498356,
Miejsce zarejestrowania: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 665.000,00zł, wpłacony w całości.

© 2012-2021 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart test 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój