Zarządzanie umiejętnościami pracowników serwisu

System Luceos Smart pozwala dokumentować oraz zarządzać kompetencjami zespołu serwisowego.

Definiowanie bazy umiejętności zespołu serwisowego

Moduł Zarządzanie Umiejętnościami pozwala definiować dowolny zestaw umiejętności oraz przypisywać poziom ich opanowania poszczególnym członkom zespołu serwisowego.

Podejmowanie decyzji na podstawie umiejętności poszczególnych serwisantów

Na podstawie bazy umiejętności zespołu kierownictwo zespołu może podejmować decyzje o przydziale zleceń serwisowych a także określać potrzeby szkoleniowe i w dalszym czasie mierzyć ich skuteczność. System Luceos Smart daje także możliwość automatycznego przydzielania zleceń na podstawie wymagań związanych z wykonywanym zadaniem i dobierać osoby o odpowiednim poziomie kwalifikacji

© 2012-2021 Oprogramowanie do serwisu Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart test 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
Logo Funduszy Europejskich - Program Inteligentny Rozwój