top of page
magazyny serwisowe

Magazyny serwisowe w Luceos Smart

Moduł zarządzania stanem części znajdujących się w mobilnym (samochodowym) lub stacjonarnym magazynie jest ściśle połączony z modułem zarządzania katalogami części i usług oraz funkcjami związanymi z rejestracją procesu realizacji zleceń serwisowych, w szczególności zużytych części i materiałów, zamówień i ofert. 

Najważniejsze funkcje modułu do automatycznego monitoringu stanu magazynu            

Moduł magazynów serwisowych w Luceos Smart pozwala m.in. na:

  • Automatyczne rejestrowanie użytych części pobranych z magazynu serwisanta.

  • Kontrolę ilości użytych części zabezpieczającą przed zarejestrowaniem ilości części przekraczających stan magazynu serwisanta.

  • Możliwość zdalnego wglądu w stan magazynu serwisanta oraz możliwość modyfikacji jego zawartości w trybie dokumentów magazynowych lub w trybie korekty.

  • Automatyczny monitoring stanu magazynu serwisanta i generowanie zapotrzebowania w przypadku przekroczenia stanu minimalnego.

  • Automatyczną synchronizację danych o magazynie między aplikacją mobilną a Portalem systemu Luceos Smart.

Integracja modułu magazynowego z systemem ERP

Luceos Smart może być zintegrowany z systemem magazynowo-finansowym. W takim przypadku jest możliwe, aby wszelkie zmiany stanu magazynowego były ściśle powiązane z dokumentami magazynowymi (przyjęcia, przesunięcia, wydania), a także dokumentami finansowymi (faktury oraz związane z nimi wydania zewnętrzne bądź rozchody w przypadku zleceń gwarancyjnych).            

Program do zarządzania magazynem            

Automatyczny monitoring stanu magazynu to doskonałe rozwiązanie umożliwiające stałą kontrolę asortymentu. Prowadzona dokumentacja pozwala na dokładniejsze określanie potrzeb, dzięki czemu zamówienia są dokładniejsze i odpowiadające rzeczywistemu, aktualnemu popytowi. Oferowana aplikacja magazynowa stanowi wsparcie w codziennym funkcjonowaniu firmy.            ​

moduł magazynów serwisowych
bottom of page