Depositphotos_6516780_l-2015.panda.jpg

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBSZARZE HVAC W EUROPEJSKIEJ SIECI SKLEPÓW WIODĄCEGO PRODUCENTA ODZIEŻY

Dlaczego?

Pracownicy w sklepach nie mają kwalifikacji ani czasu aby prawidłowo obsługiwać system klimatyzacyjno-wentylacyjny. Nieprawidłowe działanie urządzeń nie jest zgłaszane. W efekcie system działają nieoptymalnie, co prowadzi do strat energii, częstszych awarii oraz niezadowolenia klientów.

Połączenie urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych w zdalnie zarządzany system oraz instalacja dodatkowych czujników. Nadzór jest sprawowany centralnie a nieprawidłowe ustawienia urządzeń lub błędy w ich działaniu są automatycznie wykrywane a pracownicy nadzoru powiadamiani.

Reakcja pracowników nadzoru następuje szybszej a zmiana konfiguracji jest realizowana zdalnie.

USPRAWNIENIA

  • Instalacja bramek IoT oraz ich integracja z urządzeniami HVAC

  • Wdrożenie systemu do zarządzania Luceos Smart IM

KORZYŚCI

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji