top of page
oprogramowanie dla branży hvac

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBSZARZE HVAC W EUROPEJSKIEJ SIECI SKLEPÓW WIODĄCEGO PRODUCENTA ODZIEŻY

Dlaczego warto wdrożyć program do serwisu w branży HVAC?

Pracownicy w sklepach nie mają kwalifikacji ani czasu, aby prawidłowo obsługiwać system klimatyzacyjno-wentylacyjny. Nieprawidłowe działanie urządzeń nie jest zgłaszane. W efekcie systemy działają nieoptymalnie, co prowadzi do strat energii, częstszych awarii oraz niezadowolenia klientów.

Połączenie urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczych w zdalnie zarządzany system oraz instalacja dodatkowych czujników. Nadzór jest sprawowany centralnie, a nieprawidłowe ustawienia urządzeń lub błędy w ich działaniu są automatycznie wykrywane oraz pracownicy nadzoru są od razu o tym powiadamiani.

Reakcja pracowników nadzoru następuje szybszej, a zmiana konfiguracji jest realizowana zdalnie.

USPRAWNIENIA

  • Instalacja bramek IoT oraz ich integracja z urządzeniami HVAC

  • Wdrożenie systemu do zarządzania Luceos Smart IM

KORZYŚCI

  • Wdrożenie aplikacji mobilnej

  • Wdrożenie portali dla klienta, podwykonawców oraz kierownictwa projektów

  • Wdrożenie w 100% elektronicznego obiegu dokumentacji

bottom of page