top of page
baza wiedzy zespołu serwisowego

Baza wiedzy serwisowej

Dostępne w Luceos Smart zaawansowane funkcje związane z zarządzaniem rozbudowaną bazą danych klientów, ich urządzeń oraz ich lokalizacjami są nierozłącznie zintegrowane z funkcjami zarządzania zleceniami. 

Dane o klientach, urządzeniach, kontaktach i miejscach

Luceos Smart przechowuje i udostępnia, także pracownikom terenowym kompleksowe dane związane z realizowanymi pracami.

 

Są to m.in:

 1. Dane o kliencie, podwykonawcy czy użytkowniku:

  • Podstawowe dane o firmie lub osobie

  • Dane adresowe siedziby oraz adres korespondencyjny,

  • Dane kontaktowe, w tym lista osób kontaktowych,

  • Dane związane z zarządzaniem klientem, takie jak opiekun serwisowy, dedykowany serwisant, dedykowany koordynator,

  • Historia zleceń, w tym informacja o przepracowanym czasie, wymienionych częściach,

 2. Dane o serwisowanych urządzeniach:

  • Specyfikacja urządzenia: nazwa, numer seryjny, model, kategoria, typ, producent itd.

  • Dane o właścicielu oraz administratorze urządzenia,

  • Lokalizacja urządzenia,

  • Informacje o gwarancji, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia gwarancji,

  • Struktura urządzenia: lista części składających się na maszynę,

  • Historia użytych części,

  • Historia zleceń,

 

Luceos Smart zarządza także relacjami pomiędzy powyższymi obiektami oraz zleceniami serwisowymi, zgłoszeniami serwisowymi i wieloma innymi danymi generowanymi w procesie planowania, wykonania i rozliczania zleceń. Dzięki integracji z Google Maps powyższe dane są także prezentowane na mapach.

Dokumentacja urządzeń, klientów oraz zleceń

Funkcja gromadzenia dokumentacji m.in. urządzenia, zlecenia czy związanej z klientem - to element budowania i zarządzania historyczną bazą wiedzy zespołu serwisowego. Dostęp do takiej wiedzy jest kluczowy dla wykonania bieżących i planowania przyszłych działań. Dostęp do historii urządzenia oraz szczegółowej dokumentacji (w tym zdjęciowej) wykonanych zleceń, pozwala na unikanie niespodzianek podczas wykonywania zleceń usług serwisowych. Ogranicza także czas niezbędny na określenie najlepszej reakcji na zgłoszoną awarię i przygotowanie się do jej usunięcia.

System Luceos Smart pozwala na gromadzenie i dostęp do dokumentacji zarówno z aplikacji mobilnej, jak i z portalu. System daje możliwość załączania plików elektronicznych, wykonywania zdjęć, a także umieszczania notatek w postaci komentarzy i ostrzeżeń.

 

Najważniejsze elementy dostępne w bazie wiedzy serwisowej to:

 • obsługa dokumentacji urządzeń, klientów, zleceń z portalu WWW oraz aplikacji mobilnej,

 • obsługa różnych formatów plików i zdjęć,

 • obsługa komentarzy i ostrzeżeń,

 • synchronizacja danych między urządzeniami mobilnymi i portalem WWW

Zarządzanie umiejętnościami zespołu serwisowego

System Luceos Smart pozwala także dokumentować oraz zarządzać kompetencjami zespołu serwisowego.

Moduł Zarządzanie umiejętnościami pracowników serwisu pozwala definiować dowolny zestaw umiejętności oraz przypisywać poziom ich opanowania poszczególnym członkom zespołu serwisowego. Na tej podstawie kierownictwo zespołu może podejmować decyzje o przydziale zleceń serwisowych, a także określać potrzeby szkoleniowe i w dalszym czasie mierzyć ich skuteczność.

System Luceos Smart daje także możliwość automatycznego przydzielania zleceń na podstawie wymagań związanych z wykonywanym zadaniem i dobierać osoby o odpowiednim poziomie kwalifikacji.

bottom of page