top of page

Części, materiały i usługi

Luceos Smart udostępnia funkcje związane z zarządzaniem katalogami części i usług. Katalogi te mogą być definiowane w systemie Luceos Smart  bądź pobierane z systemu ERP lub magazynowo-finansowego. Wybrane katalogi mogą być także przesyłane do aplikacji mobilnej Luceos Smart, co pozwala zarządzać użytymi częściami czy wykonanymi usługami.


Dobrze zdefiniowane katalogi w systemie Luceos Smart, w połączeniu z pomiarem czasu pracy serwisantów, pozwalają na precyzyjny pomiar kosztów wewnętrznych obsługi serwisowej, wspierają ścisłą gospodarkę magazynową oraz umożliwiają bezbłędne rozliczanie faktur dla klientów.


Elementy urządzeń zdefiniowane w katalogach pozwalają na precyzyjne określenie konfiguracji każdego urządzenia serwisowanego przy użyciu systemu Luceos Smart.


W oparciu o katalogi części i usług system oferuje możliwość przygotowania i zarządzania ofertami.

Dodanie nowego katalogu

Tworzenie katalogu części i materiałów

Przy pomocy szablonu Luceos Smart. Zarządzanie katalogami. 

Dodanie elementów do katalogu

Dodanie nowych elementów, części i materiałów do istniejącego katalogu 

Rejestracja zużytych części I

Dodawanie zużuytych części do zlecenia w Portalu Luceos Smart

Dodawanie części z katalogu/magazynu, pliku, ręcznie

Rejestracja zużytych części II

Dodawanie zużytych części do zlecenia w aplikacji mobilnej Luceos Smart

Dodawanie części z katalogu/magazynu, ręcznie

bottom of page