HakoPolska.png

Rozwiązanie dla serwisu HAKO POLSKA

O firmie HAKO POLSKA

HAKO POLSKA należy do spółki Hako Group, która jest jednym z wiodących producentów maszyn czyszczących i rozwiązań komunalnych na świecie. Przedsiębiorstwo Hako dostarcza niezawodne maszyny a także zapewnia najwyższą jakość obsługi klienta, w tym kompleksowe doradztwo w zakresie technologii utrzymania czystości, pomoc w doborze odpowiednich maszyn jak i potrzebnych środków chemicznych. HAKO POLSKA obsługuje klientów w całej Polsce, świadcząc usługi z sześciu oddziałów zlokalizowanych w największych miastach.

Klucz do sukcesu zespołu serwisowego HAKO POLSKA

Kluczowym elementem sukcesu firmy HAKO, poza oferowanie najlepszych maszyn, jest zapewnienie swoim klientom serwisu spełniającego najwyższe standardy w zakresie szybkości reagowania, skuteczności w rozwiązywaniu problemów oraz zapewnieniu ciągłości działania bez nieplanowanych przestojów. Stawiając sobie tak wysokie wymagania zespół serwisowy HAKO podjął decyzję o wdrożeniu zmian w organizacji swojej pracy, które umożliwią realizację tak ambitnego zadania.

Wykorzystanie rozwiązania Luceos Smart do nowoczesnego serwisu terenowego

Kluczem do sukcesu nowoczesnego zespołu serwisowego jest przygotowanie do pracy w oparciu o kompletne i aktualne informacje dotyczące klienta, maszyny i zlecenia. Podstawą do tego jest wdrożenie bazy wiedzy, której utrzymanie i ciągła rozbudowa nie mogą być możliwe bez zintegrowanego systemu informatycznego. System taki musi być dostępny dla każdego pracownika niezależnie od miejsca prac: z naszego biura czy też w terenie przy jednej z naszych maszyn.

"Mobilność i niezawodność – dlatego wybraliśmy rozwiązanie Luceos Smart Service Management i zintegrowaliśmy je z naszymi pozostałymi systemami w biurze."

– decyzję firmy opisuje Dyrektor Serwisu HAKO Polska Wojciech Broda

„Integrując system Luceos Smart Service Management z pozostałymi systemami HAKO POLSKA kierowaliśmy się tym, aby każdy z procesów w jaki są zaangażowani pracownicy serwisu – niezależnie od miejsca gdzie się znajdują – mógł być zrealizowany w 100% wykorzystując cyfrowy obieg danych oraz aby dane między ludźmi oraz systemami przepływały automatycznie i w czasie rzeczywistym.”

 – komentuje prezes Luceos Intelligence, Maciej Nowosielski

Nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające rozwój firmy

HAKO POLSKA korzysta z rozwiązania Luceos Smart Service Management w oparciu o chmurę Luceos Smart.

„Dzięki chmurze Luceos Smart uniknęliśmy kosztownych inwestycji w serwery i oprogramowanie, które zamiast tego dostajemy w ramach kompleksowej usługi w pakiecie od Luceos Intelligence. Rozbudowa serwerów, aktualizacje, bezpieczeństwo – o to wszystko dba zespół Luceos w ramach jednej, kompleksowej usługi„

 – komentuje Zastępca Dyrektora Serwisu Filip Konieczny.

Owocna współpraca – synergia profesjonalnego zespołu serwisowego i nowoczesnych technologii

Od momentu wdrożenia systemu do zarządzania serwisem terenowym – Luceos Smart Service Management w firmie HAKO POLSKA wspólnie stworzone rozwiązanie jest systematycznie rozwijane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb zespołu serwisowego i klientów.

Kluczowe elementy, które zadecydowały o wspólnym sukcesie zespołu HAKO POLSKA i Luceos Intelligence to:

  • Świadomość możliwości ale i wyzwań jakie niosą ze sobą nowe technologie oraz tego jak mogą one zmienić sposób organizacji zespołu serwisowego.

  • Umiejętność wyboru odpowiednich rozwiązań organizacyjno-technologicznych, które odpowiedzą na rosnące wymagania klientów oraz biznesu.

  • Bliska współpraca zespołu HAKO POLSKA i Luceos Intelligence, która zaowocowała wdrożeniem procesów biznesowych wykorzystujących nowoczesne technologie mobile i chmurowe. Opracowane rozwiązanie pozwala na udostępnienia funkcji wspierających zadania zespołu serwisowego w każdym miejscu, w biurze, u klienta oraz w terenie.

 

„Dzięki wdrożeniu systemu Luceos Smart Service Management uzyskaliśmy dostęp do aktualnej informacji o działaniach naszego zespołu serwisowego, dzięki czemu decyzje podejmowane przez zespół koordynujący są lepsze a efektywność pracy podniosła się. W tym samym czasie zespół terenowy ma prosty i natychmiastowy dostęp do bazy wiedzy naszej organizacji, dzięki czemu klient otrzymuje lepszą i tańszą usługę.”

– podsumowuje Dyrektor Serwisu HAKO POLSKA Wojciech Broda.