top of page

Dokumentacja elektroniczna i pliki

System Luceos Smart pozwala na przechowywanie dokumentacji elektronicznej w formie zdjęć, plików Office, protokołów serwisowych, list kontrolnych i innych. Dokumentacja jest dostępna zarówno w Portalu Luceos jak i, w większości przypadków, także z aplikacji mobilnej serwisanta. Dostęp i zarządzanie dokumentami odbywa się zarówno z Portalu Luceos Smart, z aplikacji mobilnej serwisanta a także z aplikacji z rodziny Luceos Smart Apps: Portalu Klienta, mobilnej aplikacji do rejestracji zgłoszeń itd. 

Obiekty takie jak Klient, Urządzenie, Lokalizacja, Zlecenie i inne posiadają możliwość przechowywania powiązanych z nimi dokumentów. Zwykle dokumenty te są dostępne w zakładce Dokumentacja.

System pozwala na:

  1. Dodawanie nowych dokumentów: plików lub komentarzy bądź ostrzeżeń 

  2. Podgląd, edycję lub usuwanie istniejących dokumentów 

  3. Wykonywanie operacji masowych, np. pobrania wszystkich dokumentów w formie archiwum ZIP.

Dodaj dokument do zgłoszenia

Edycja zgłoszenia - zakładka dokumenty

Tworzenie i dodawanie dokumentów do zgłoszenia

Dodaj dokument do zlecenia

Edycja zlecenia - zakładka dokumenty

Tworzenie i dodawanie dokumentów i załączników do zlecenia.

Kopiowanie dokumentów zgłoszenia do zlecenia

Funkcja "Skopiuj dokumenty zgłoszenia do zlecenia".

Tworzenie zlecenia ze zgłoszenia wraz z przeniesieniem dokumentacji

Dodaj dokument do zlecenia w aplikacji mobilnej

Edycja zlecenia w aplikacji Luceos Smart

Tworzenie i dodawanie dokumentów i załączników do zlecenia.

Dokumentacja zleceń i urządzeń w aplikacji mobilnej

Zarządzanie dokumentacją zleceń i podgląd  dokumentacji urządzeń w aplikacji mobilnej Luceos Smart

bottom of page