Czasy pracy i nieobecności

System Luceos Smart zawiera zestaw funkcji, które umożliwiają szeroko pojęte zarządzanie czasem pracy pracowników:

  1. Rejestracja godzin pracy związanych z realizowanymi zleceniami a także innych jak prace administracyjne, przerwy, szkolenia.

  2. Rejestracja nieobecności - od złożenia wniosku o nieobecność poprzez jego edycję i akceptację przez przełożonego - aż do planowania pracy oraz zleceń pracownika z uwzględnieniem jego dostępności.

  3. Rejestracja czasu spędzonego w pracy - w formie rejestru wejść-wyjść.

Wszystkie powyższe funkcje dostępne są z aplikacji mobilnej Luceos Smart oraz z Portalu Luceos Smart i integrują się automatycznie z takimi modułami Luceos Smart jak Zlecenia serwisowe, Projekty, Powiadomienia e-mail i SMS itd.

Pomiar czasu pracy

Pomiar czasu pracy w czasie rzeczywistym z Portalu

Funkcja START/STOP

Rejestracja czasu pracy I

Rejestracja własnego czasu pracy

Dodawanie czasów pracy dla więcej niż jednego dnia

Rejestracja czasu pracy II

Rejestracja czasu pracy dla innych osób

Dodawanie czasu pracy dla więcej niż jednego pracownika

Rejestracja czasu pracy III

Dodawanie przepracowanego czasu

Z poziomu ogólnej listy czasów pracy, profilu użytkownika 

Rejestracja czasu pracy w zleceniu

Dodawanie czasu pracy nad konkretnym zleceniem 

Edycja czasów pracy z poziomu karty zlecenia

Operacje masowe dla czasów pracy

Edycja, akceptacja i odrzucenie przepracowanego czasu

Z poziomu listy czasów pracy

Edycja czasów pracy 

Edycja pojedynczych rekordów czasu pracy

Edycja czasu pracy nad zleceniem lub konkretnego użytkownika

Raporty przepracowanego czasu

Generowanie i pobranie raportów

Raporty technika, koordynatora, nadgodzin

Dodaj nieobecność

Rejestracja nieobecności 

Najszybszy sposób dodać nieobecność w Portalu Luceos Smart