top of page

Zarządzanie urządzeniami

Luceos Smart oferuje funkcję zarządzania bazą danych urządzeń. Wprowadzone urządzenia mogą być przypisane do klientów i lokalizacji. Baza danych urządzeń jest także zintegrowana z bazą zleceń, zgłoszeń, projektów itd.  System udostępnia szereg funkcji związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych serwisowanych urządzeń. Luceos Smart umożliwia także pełną integrację modułu danych o urządzeniach z systemami telemetrii a nawet możliwość zdalnego sterowania urządzeniem wprost z Panelu Kontrolnego w Luceos Smart.

Dodaj urządzenie

Tworzenie rekordu nowego urządzenia w systemie

Firmy odpowiedzialne za urządzenie.

Urządzenia w zgłoszeniu

Rejestracja urządzeń w zgłoszeniach serwisowych

Przypisywanie jednego lub wielu urządzeń do zgłoszenia

Urządzenia w zleceniu

Dodawanie urządzeń do zleceń serwisowych

Zarządzanie urządzeniami w zleceniu

Przypisanie urządzenia do klienta

Powiązania do klientów ograniczone czasowo

Przypisanie związane z wynajmem lub z rezerwacją urządzenia.

bottom of page