top of page

Zarządzanie lokalizacjami

System Luceos Smart pozwala na tworzenie dowolnej ilości lokalizacji. W podstawowej formie lokalizacja to miejsce z adresem: adres siedziby klienta, miejsce instalacji urządzenia, miejsce realizacji terenowego zlecenia serwisowego. System Luceos Smart jest zintegrowany z usługą Google Maps. Utworzenie nowej lub edycja istniejącej lokalizacji powoduje wykonanie procesu geokodowania, który odpowiada za obliczenie pozycji geograficznej lokalizacji, a co za tym idzie, możliwość jej prezentacji na mapach Google. Prawidłowo wprowadzony adres lokalizacji zostaje oznaczony na mapie Google.

Dodaj lokalizację

Tworzenie lokalizacji w systemie

Podstawowy sposób tworzenia nowej lokalizacji w Portalu Luceos Smart. 

Poprawienie koordynat lokalizacji

Edycja koordynat lokalizacji na Google Maps

Mechanizm geokodowania

Szybkie dodawanie i edycja lokalizacji

Mechanizm do szybkiego dodawania i edycji lokalizacji

Zarządzanie lokalizacją z poziomu tworzenia bądź edycji innego formularza.

Lokalizacje klienta

Przypisanie lokalizacji klientowi

Tworzenie relacji pomiędzy klientem a a lokalizacją

bottom of page