Zlecenia Serwisowe

Zlecenie serwisowe to podstawowy element procesu zarządzania serwisem. System Luceos Smart oferuje szereg funkcjonalności, których zadaniem jest usprawnienie i ułatwienie planowania, wykonywania oraz rozliczania zleceń. Wykonanie zlecenia może być zakończone przygotowaniem w aplikacji mobilnej Luceos Smart elektronicznego protokołu z wykonania zlecenia i złożeniem podpisu przez klienta na ekranie urządzenia mobilnego.

Dodaj zlecenie I

Szybka wersja

Najszybszy sposób utworzyć nowe zlecenie na Portalu Luceos Smart

Dodaj zlecenie II

Pełna wersja

Tworzenie zlecenia serwisowego na Portalu Luceos Smart

Dodaj dokument do zlecenia

Edycja zlecenia - zakładka dokumenty

Tworzenie i dodawanie dokumentów i załączników do zlecenia.

Kontakty w zleceniu

Edycja danych kontaktowych w zleceniu

Lista kontaktów klienta, dodawanie kontaktu klienta z poziomu zlecenia

Zmiana technika lub zespołu zlecenia I

Z poziomu listy zleceń 

Funkcja masowa "Zmień zespół zlecenia"

Zmiana technika lub zespołu zlecenia II

Z poziomu kalendarza zleceń

Zmiana technika w kalendarzu zleceń, funkcja "Drag&Drop",  funkcja masowa "Zmień zespół zlecenia",  

Zmiana technika lub zespołu zlecenia II

Z poziomu kalendarza zleceń

Zmiana technika w kalendarzu zleceń, funkcja "Drag&Drop",  funkcja masowa "Zmień zespół zlecenia",  

Zmiana technika lub zespołu zlecenia III

Z poziomu karty zlecenia

Edycja zlecenia - pole "Technik" oraz panel "Zespół zlecenia".

Wysłanie zlecenia

Do serwisanta lub zespołu zlecenia

Z poziomu: listy zleceń, kalendarza, karty zlecenia

Planowanie zleceń na kalendarzu

Tworzenie, edycja i planowanie zleceń serwisowych 

Z poziomu kalendarzy. Funkcje masowe w kalendarzu zleceń.

Podgląd zleceń powiązanych ze zgłoszeniem

Lista zleceń zgłoszenia

Funkcja masowa "Zamknij zgłoszenie zlecenia"