top of page


Moduły Luceos Smart Service Management

Luceos Smart to mobilny program dla serwisu - nowoczesne rozwiązanie, które składa się z kilkudziesięciu zaawansowanych modułów przeznaczonych do zarządzania zleceniami, pracą zespołu i infrastrukturą techniczną. Dopasuj funkcje Luceos Smart wybierając jeden lub więcej modułów funkcjonalnych dostępnych w naszym systemie. Zlecenia terenowe, zgłoszenia serwisowe, czasy pracy, zużyte materiały i części, magazyny to kilka przykładów z wielu różnych modułów dostępnych w Luceos Smart Service Management.  Dzięki naszemu systemowi możliwe jest nie tylko kontrolowanie czasu pracy pracowników, ale również rozliczanie postępów działań podwykonawców oraz automatyczna obsługa procesu sprzedaży, wykonania i rozliczania zleceń. 

ZLECENIA SERWISOWE

Zlecenie serwisowe to podstawowy element procesu zarządzania serwisem. System Luceos Smart oferuje szereg funkcjonalności, których zadaniem jest usprawnienie i ułatwienie planowania, wykonywania oraz rozliczania zleceń. Wykonanie zlecenia może być zakończone przygotowaniem w aplikacji mobilnej Luceos Smart elektronicznego protokołu z wykonania zlecenia i złożeniem podpisu przez klienta na ekranie urządzenia mobilnego.

ZGŁOSZENIA SERWISOWE

Rejestracja zgłoszeń serwisowych w formie modułu Service Desk. Integracja z bazą danych klientów, lokalizacji oraz urządzeń. Automatyczna integracja z Portalem Klienta, Portalem Poddostawcy oraz aplikacjami mobilnymi z rodziny Luceos Smart Apps. Szybkie wystawianie zleceń oraz automatyczne powiadomienia e-mail i SMS.

DOKUMENTACJA I ZDJĘCIA

Dokumentacja elektroniczna zlecenia, zgłoszeń, urządzeń itd. Zdjęcia i załączniki. Dostęp do dokumentacji z aplikacji mobilnej także w trybie offline. 

Rejestracja lokalizacji w systemie. Integracja z Google Maps. Mapy lokalizacji. Mechanizm Geo-kodowania. 

ZARZĄDZANIE LOKALIZACJAMI

CZASY PRACY I NIEOBECNOŚCI

Możliwość rejestracji czasów pracy związanych z realizowanymi zleceniami serwisowymi. Możliwość pomiaru czasu pracy w czasie rzeczywistym. Raporty. Wykrywanie nieprawidłowości w czasach pracy na podstawie danych o lokalizacji, historii zleceń. 
Dzięki synchronizacji aplikacji mobilnej z portalem koordynatorzy mogą szybko i elastycznie reagować na wszelkie zmiany, związane z dyspozycyjnością pracowników. Moduł nieobecności usprawnia także proces akceptacji wniosków urlopowych.

$$$

Zarządzanie warunkami umów serwisowych klientów, podwykonawców oraz partnerów. Automatyczne monitorowanie kosztów i rentowności umów. Katalog urządzeń i lokalizacji objętych poszczególnymi umowami. 

UMOWY SERWISOWE

DELEGACJE

Zarządzanie i obsługa delegacji i wydatków. Wspiera rozliczanie delegacji i czasów pracy powiązanych ze zleceniami. Automatyzacja rozliczenia pracowników. Dostępne w Portalu i aplikacji mobilnej.

Podstawowym zadaniem Portal dla Klienta / Podwykonawcy jest wsparcie działań zespołu Obsługi Klienta oraz Zespołu Serwisu w zakresie kontaktów z klientem czy też firmą realizującą zlecone prace.

PORTAL KLIENTA

Luceos Smart oferuje funkcję zarządzania bazą danych urządzeń. Wprowadzone urządzenia mogą być przypisane do klientów i lokalizacji. Baza danych urządzeń jest także zintegrowana z bazą zleceń, zgłoszeń, projektów itd. 

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI

CZĘŚCI, MATERIAŁY I USŁUGI

Luceos Smart udostępnia funkcje związane z zarządzaniem katalogami części i usług. Wybrane katalogi mogą być także przesyłane do aplikacji mobilnej Luceos Smart, co pozwala zarządzać użytymi częściami czy wykonanymi usługami. Elementy urządzeń zdefiniowane w katalogach pozwalają na precyzyjne określenie konfiguracji każdego urządzenia serwisowanego przy użyciu systemu Luceos Smart.W oparciu o katalogi części i usług system oferuje możliwość przygotowania i zarządzania ofertami.

bottom of page