top of page

Funkcje jakie powinien posiadać dedykowany system dla serwisu. Jakie korzyści niesie?


Niezbędne funkcje dla menadżera serwisu


Program do serwisu urządzeń i maszyn automatyzuje proces obsługi zleceń serwisowych. Dzięki oprogramowaniu menadżer serwisu ma pełną kontrolę nad planem, realizacją zadań w terenie i ich rozliczeniem. Przybliżamy, jakie funkcje systemu zapewnią sprawne zarządzanie serwisem i wzrost efektywności.


Baza klientów i urządzeń


Program dla serwisu zapewnia stały dostęp do informacji o klientach, posiadanych przez nich maszynach lub urządzeniach, a także pełnej historii ich serwisowania. Menadżer bądź koordynator serwisu zarządzający zleceniami serwisowymi, zawsze będą mogli podejmować decyzje biznesowe na podstawie najnowszych danych. Niezależnie od ilości informacji, w łatwy i szybki sposób odnajdziesz to, czego potrzebujesz.


Planowanie zleceń


System do zarządzania serwisem zdecydowanie ułatwi menadżerowi planowanie zleceń serwisowych. W Luceos Smart kierownik może dowolnie przydzielić dany typ zlecenia do serwisanta lub zespołu. Kategorie zleceń można swobodnie modyfikować, jak również planować za wczasu zlecenia powtarzalne. Zlecenia te wpłyną na poprawę jakości i łatwości tworzenia harmonogramu prac.


Organizacja tras i planowanie


Dzieki systemowi każdy koordynator będzie wiedził gdzie i nad jakim zadaniem pracują aktualnie jego serwisanci, co ułatwi planowanie kolejnych zleceń. Taka funkcjnalność idealnie sprawdza się w przypadku nagłej awarii, gdy trzeba wskazać serwisantów, mogących najszybciej pojawić się na miejscu i podjąć stosowne działania. Z monitoringiem prac uporządkujesz wiedzę na temat tego, ile czasu potrzebują serwisanci na wykonanie danego rodzaju zlecenia, a następnie zmierzysz ich efektywność w terenie.


Rozliczanie godzin pracy


Serwisant kończący zlecenie w terenie, będzie mógł przesyłać do centrali elektroniczny

protokół serwisowy. Protokół może zawierać wszystkie niezbędne informacje dla rozliczenia prac np.: czas pracy, koszt dojazdu, zużyte części, materiały, potencjalnie checklisty serwisowe. Elektroniczny obieg dokumentów skraca czas od realizacji usługi do wystawienia faktur i otrzymania należności za przeprowadzone prace serwisowe. Pozbycie się papierowych formalności zmniejsza ilość czynności administracyjnych i tym samym podnosi efektywność pracy.


Optymalizacja tras


System do zarządzania serwisem i zleceniami można również wykorzystać do zoptymalizowania tras i całego harmonogramu zleceń w oparciu o lokalizacje klientów, bieżący ruch jak i czas potrzebny na wykonanie zlecenia. W efekcie serwisanci spędzą mniej czasu w podróży i zrealizują więcej zleceń jednego dnia.


Raportowanie


Mając pełny obieg informacji wymieniony wyżej, pozwoli ci na wyciągnięcie właściwych wniosków, które aspekty funkcjonowania firmy przynoszą efekty, a które wymagają poprawy.

System do zarządzania serwisem i zleceniami pozwoli uzyskać informacje o pracownikach, przepracowanych godzinach, przejechanych kilometrach, zleceniach, materiałach i wiele więcej.. Mając dostęp do tych danych, będziesz w stanie stworzyć historię najczęstszych awarii, zużywanych części, zoptymalizować przydzielanie serwisantów względem awarii.


System do zarządzania serwisem


Luceos Smart to system klasy Field Service Management, które wspomaga zarządzania usługami serwisowymi, realizowanymi w terenie i automatyzuje proces obsługi zleceń serwisowych. Chcesz wiedzieć więcej? Umów się na spotkanie z naszym doradcą https://calendly.com/luceossmart


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

ความคิดเห็น


bottom of page