Portal Poddostawcy - nowa aplikacja Luceos Smart Service Management

Portal Podwykonawcy to nowa aplikacja w rodzinie Luceos Smart Service Management.

Nowy Portal to aplikacja przeznaczona dla podwykonawców, dostępna z dowolnej przeglądarki WWW. Portal pozwala na dwukierunkową wymianę informacji z poddostawcą lub partnerem w zakresie obsługi problemów technicznych, zapytań ofertowych a także realizacji zleceń serwisowych. Portal pozwala także na wymianę dokumentacji technicznej oraz szczegółową kontrolę każdego etapu realizacji zleceń, zgłoszeń serwisowych (Service Desk) oraz zadań.


Portal Poddostawcy jest ściśle zintegrowany z innymi programami z rodziny Luceos Smart Service Management jak Portal Klienta, Portal zarządczy oraz aplikacje mobilne wspierające pracę serwisanta oraz użytkownika urządzenia w terenie. Integracja zapewnia natychmiastową wymianę danych pomiędzy wszystkimi programami oraz spójność wszystkich procesów biznesowych w ramach całej organizacji serwisowej.

W celu uzyskania dodatkowej informacji o funkcjach Portalu Poddostawcy, możliwościach jego dostosowania do indywidualnych potrzeb i procesów biznesowych firmy oraz kosztach, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

30 wyświetlenia

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube