Zamówienia mobilne

Luceos Intelligence wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów związanym z obsługą serwisową dodał w systemie Luceos Smart Service Management moduł Zamówień mobilnych.

Aplikacja mobilna poprzez nowy moduł została rozszerzona o możliwość generowania zamówień na części, jakie mogą być potrzebne serwisantowi do realizacji prac serwisowych.


Cechy modułu Zamówienia mobilne:

Korzystając z wbudowanego katalogu części, serwisant może wprowadzić specyfikację zamówienia: konkretne części oraz ich ilości. Dane te są automatycznie przesyłane do zainteresowanych osób, np. koordynatora. Jeśli przeprowadzona jest integracja z zewnętrznym systemem ERP, magazynowym lub funkcją magazynów mobilnych, funkcja zamówień mobilnych pozwala na automatyczne:

  1. Utworzenie zamówień dla poddostawców.

  2. Powiadamianie koordynatora i serwisanta o etapie i przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

  3. Automatyczne uzupełnienie stanu magazynu mobilnego serwisanta po wykonaniu zamówienia.


Zalety modułu Zamówienia Mobilne:

  1. Szybsze i bardziej efektywne planowanie i realizacja prac.

  2. Poprawa kontroli terminowości wykonywanych zleceń.

  3. Wzrost niezawodności pracy serwisu dzięki automatycznemu uzupełnianiu magazynów mobilnych serwisantów.


Moduł Zamówień mobilnych może zostac dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

8 wyświetlenia

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube