Skuteczny i efektywny zespół terenowy - baza wiedzy

Poznajmy niezbędne elementy bazy wiedzy zespołu terenowego, które pozwalają na utrzymanie najwyższej jakości obsługi, perfekcyjne zarządzanie serwisem oraz ograniczają ryzyko przestojów.

Najważniejsze elementy bazy wiedzy zespołu serwisowego

Warunkiem braku przestojów i powtarzania wizyt serwisowych jest odpowiednie przygotowanie zespołu terenowego do realizacji zadania. Kluczowe w tej kwestii jest wdrożenie w firmie skutecznej aplikacji mobilnej dla zespołów terenowych. Zespół powinien mieć łatwy dostęp do kompletnej informacji o zadaniu: zakresie, planowanym terminie realizacji oraz oczekiwaniach klientów. Serwisant, który jest ważnym ogniwem całego procesu, także powinien mieć dostęp do kompleksowych informacji dotyczących klienta, lokalizacji oraz urządzenia z możliwością wglądu w dokumentację, zdjęcia oraz historię wcześniejszych prac. Z kolei klient powinien mieć możliwość szybkiego zamówienia potrzebnych narzędzi, materiałów czy części z opcją sprawdzenia szczegółów urządzenia i jego komponentów. Cenną funkcją dla klienta i serwisanta będzie możliwość wglądu w stany magazynowe, szczegółową historię urządzenia i listę przyjętych oraz zrealizowanych zgłoszeń wraz z dokumentacją prac.


Baza wiedzy jest ważnym elementem w zarządzaniu pracą zespołów terenowych i powinna być stale aktualizowana i uzupełniana, co poprawia jakość wykonywanych usług. W przeciwnym razie zgromadzona w narzędziu wiedza stanie się nieprzydatna i nieaktualna. Elementem niezbędnym do zarządzania bazą wiedzy i zarządzania serwisem jest zintegrowany system informatyczny do zarządzania pracą zespołów terenowych, zawierający dedykowane elementy dla kierownictwa, koordynatorów, pracowników terenowych oraz klientów i partnerów.


Zalety systemu Luceos Smart

System Luceos Smart to aplikacja mobilna dla zespołów terenowych oferująca zintegrowaną bazę zgłoszeń, która jest połączona z bazą kontrahentów, kontaktów, lokalizacji i urządzeń. System do zarządzania pracą zespołów terenowych zawiera bazę danych materiałów, konfigurację każdego urządzenia i rejestr użytych materiałów czy parametrów technicznych urządzenia takich jak: liczniki i punkty pomiarowe z opcją automatycznego pobierania danych z urządzenia lub zewnętrznych systemów ERP, CMMS lub MES.

21 wyświetlenia0 komentarz