Zlecenia mobilne

Wraz z szybkim rozwojem rynku usług serwisowych stale rosną wymagania w stosunku do firm świadczących takie usługi. W odpowiedzi na potrzebę coraz szybszej i sprawniejszej realizacji usługi, w systemie Luceos Smart Service Management została stworzona nowa funkcja w aplikacji mobilnej.


Funkcja Zlecenia Mobilne umożliwia tworzenie zleceń bezpośrednio przez pracowników mobilnych.

Ma to szereg zastosowań i zalet związanych ze specyfiką pracy serwisu.


Podstawowe cechy modułu Zlecenia Mobilne:

 1. Możliwość generowania zleceń w trakcie dyżurów pracowników mobilnych (także podczas dni wolnych i godzin nocnych).

 2. Zlecenia tworzone są bezpośrednio w odpowiedzi na aktualną potrzebę klienta często podczas wizyty u niego.

 3. Następuje ograniczenie pomyłek w określeniu przedmiotu zlecenia – serwisanci będąc na miejscu widzą co należy wykonać.

 4. Możliwość zebrania wszystkich danych potrzebnych do zamknięcia zlecenia i zebrania podpisu od klienta – nie trzeba do niego wracać.


Korzyści z używania modułu Zlecenia Mobilne:

 1. Szybszy czas reakcji i realizacji zlecenia.

 2. Odciążenie w pracy koordynatorów.

 3. Realizacja jednego lub kilku zleceń podczas jednego dojazdu.

 4. Zwiększone zadowoleniem klientów.

 5. Zwiększona wydajność i efektywność zespołu.

 6. Wzrost zysku związanego z pracą zespołu serwisowego.


Dzięki modułowi Zlecenia mobilne skrócony zostaje czas od przyjęcia do realizacji i zakończenia zlecenia a także ograniczone zostają koszty związane z jego wykonaniem.

8 wyświetlenia

© 2012-2020 Luceos Smart, Inc. Powered by Luceos Smart

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube