top of page

Czas pracy a dzień pracy - różne sposoby rejestrowania aktywności pracowników w pracy

Zaktualizowano: 21 cze 2021

Czas pracy pracowników jest jednym z głównych aspektów zarządzania organizacjami, na które zwraca się uwagę w nowocześnie prowadzonych firmach. Rejestrowanie aktywności pracowników to przede wszystkim sposób na skuteczną optymalizację czasu i jakości ich pracy, co wpływać będzie zarówno na poziom zadowolenia klienta, jak również na kondycję całej organizacji. Kontrolowanie i zarządzanie aktywnością pracowników jest jeszcze ważniejsze w przypadku koordynowania pracami zespołów serwisowych, gdzie szczególnie liczą się nie tylko jakość pracy, ale jej czas (również dojazdów) i efektywność, jak i rozliczenie, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia pracownika.


Kontrola aktywności pracowników zespołów serwisowych


Brak możliwości sprawowania bezpośredniego nadzoru nad pracownikiem serwisowym przez jego przełożonego, skutkuje koniecznością skorzystania z narzędzi, które wspomogą koordynatorów w zdalnej kontroli swoich podwładnych. Dlaczego jest tak istotne, by skutecznie wyróżnić czas pracy a dzień pracy serwisowych pracowników terenowych? Jest to kluczowe z kilku bardzo istotnych powodów, do których zalicza się:

 • przestrzeganie zasad BHP z koniecznością zachowania odpowiedzialności pracodawcy;

 • wypełnianie obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy;

 • rozliczenie pensji należnej pracownikowi;

 • kontrola kosztów zleceń i rozliczeń z klientami;

 • kontrola efektywności pracy zespołu za pomocą wcześniej określonych wskaźników efektywności.


Jak rejestrować aktywność pracowników w pracy i po co?


Odpowiednio prowadzone i skuteczne monitorowanie czasu pracy pracowników może przynieść danej firmie spójne i kompletne zbieranie wielu potrzebnych danych. Dlaczego warto rejestrować aktywność pracowników w pracy? Jakie dane można zebrać? Największe korzyści można uzyskać ze zbierania danych w poniższych aspektach:

 • wyliczanie i rozliczanie nadgodzin (wypłacone / odebrane);

 • obliczanie dnia pracy każdego pracownika (start i początek / przerwy / prywatne wyjścia);

 • łatwe zarządzanie urlopami, absencjami i odbiorem nadgodzin;

 • wyliczanie kluczowych wskaźników efektywnościowych (% czasu pracy "w trasie", % czasu pracy "aktywnej", itp.);

 • generowanie (automatyczne) danych fakturowych i rozliczeniowych;

 • generowanie (automatyczne) danych administracyjnych (w tym do działu HR).


jak rejestrować aktywność pracowników w pracy


Sposoby rejestrowania aktywności pracowników w pracy - zrób to dobrze


Sposobem na skuteczną kontrolę czasu pracy pracowników w danej organizacji może być dedykowany, zintegrowany mobilny system do serwisu. Najlepiej, żeby system taki w jednym ze swoich modułów umożliwiał wdrożenie wszelkich aspektów kontroli czasu pracy zespołów serwisowych, by poprzez to umożliwić danej firmie usprawnienie i automatyzację powiązanych systemów biznesowych. Poniżej kilka głównych wskazówek, jak taki nowoczesny system powinien być zbudowany:

 • łatwy i intuicyjny dostęp przez aplikację mobilną lub odpowiedni portal;

 • umożliwienie rozróżnienia typów czasu pracy (dojazd / praca aktywna / szkolenia / praca administracyjna);

 • umożliwienie rozróżnienia rodzaju pracy (zlecenie / projekt) oraz innych ważnych aspektów (pojazd / dystans / itp.);

 • integracja z planem i harmonogramem prac z uwzględnieniem np. nieobecności;

 • uwzględnienie specyfiki pracy każdego pracownika (miejsce i godziny pracy / zespół / plany urlopowe).

Wszelkie powyższe informacje powinny być możliwe do automatycznego pobierania, by służyć skutecznemu zarządzaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników zespołów serwisowych.


Przemyślane wdrożenie spójnego i kompletnego systemu rejestracji czasu pracy, zapewnionego przez nowoczesne systemy informatyczne, które oferuje np. Luceos Smart Service Management, może stać się kluczem do osiągnięcia sukcesu wielu firm, w tym również dysponujących zespołami serwisowymi. Poza optymalizacją czasu pracy samych zespołów czy zwiększeniem ich rentowności, zyskać można znaczne ograniczenie prac w zakresie administracji i HR, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku dużych zespołów pracowniczych.


51 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page