top of page

Luceos Smart jako rozwiązanie klasy System SD dla Polskich Linii Kolejowych

Nowoczesne rozwiązania klasy Workforce Management wymagają od ich deweloperów otwartości na nowe potrzeby klientów i gotowości do podejmowania wyzwań w coraz to nowszych obszarach zarządzania. Tak właśnie można określić zasadę funkcjonowania zespołu Luceos Smart, którego sztandarowe narzędzie jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających partnerów, czego przykładem jest przygotowanie modułów pod System SD dla Polskich Kolei Państwowych.


System SD dla PKP


Duże przedsiębiorstwa państwowe planują rokrocznie szereg działań, których realizacja podlega ofertowaniu publicznemu. Projekty takie, wraz z wyzwaniami, które przynoszą rozwój rynku, potrzeba transformacji czy modernizacji, oczekują od wykonawców takich zleceń wygórowanych norm i najwyższych standardów działania. W 2020 roku Polskie Linie Kolejowe zaprezentowały wymagania na dostarczenie systemu informatycznego SD, który spełni nowe normy związane z rozszerzeniem warunków na utrzymanie remontowanych lub nowo budowanych odcinków kolejowych. Wśród oczekiwań PLK były potrzeby związane m.in. z:

  • koniecznością kontroli i realizacji prac planowych;

  • kontrolą i użytkowaniem stanów magazynowych z częściami zamiennymi;

  • monitorowaniem i zarządzaniem wejściami na liczne obiekty własne;

  • stworzeniem wielopoziomowego systemu raportowego.


system SD dla PKP


Dostarczenie Systemu SD - portal Luceos Smart


Zespół Luceos Smart, posiadając już doświadczenie przy współpracy z partnerami działającymi w branży kolejowej, podjął wyzwanie stawiane przez PLK. Niebagatelne znaczenie miało to, że Luceos Smart przygotował już złożony system zarządzania pracami serwisowymi oraz utrzymaniem ruchu dla jednego z klientów działającego w branży kolejowej. Usprawnienia, które dzięki temu narzędziu zostały wprowadzone, wiązały się z implementacją systemu zgłoszeń i zleceń serwisowych oraz stworzeniem aplikacji mobilnej z przeznaczeniem dla pracowników terenowych. Dzięki temu klient otrzymał szansę na optymalizację kosztów i czasu, co w przypadku awarii infrastruktury kolejowej jest kluczowe.

Luceos Smart stworzył specjalnie pod wymagania PLK system SD w wersji uzbrojonej w moduły zapewniające koordynatorom i osobom zarządzającym:

  • pełną i skuteczną obsługę zgłoszeń i zleceń (prac planowych);

  • sprawną obsługę magazynów części zamiennych (tzw. SPM);

  • obsługę wejść na obiekty;

  • dostęp do systemu raportowego wraz z kontrolą pożądanych kluczowych wskaźników efektywności.

Co więcej, stworzone pod System SD moduły są w pełni kompatybilne z Luceos Smart Service Management - zaawansowanym systemem zarządzania serwisem. To pozwala na swobodne i dowolne poszerzenie zakresu zarządzania na inne, gotowe już moduły i rozwiązania, co z kolei zapewnia klientowi kompleksowość działań w ramach jednego portalu.


Rozwiązania klasy System SD jako przykład dostosowania do klienta


Przygotowane przez Luceos Smart moduły spełniające wymagania PLK na dostarczenie Systemu SD dla PKP, pokazują, że oferowane rozwiązania informatyczne pozwalają na spełnienie najbardziej ambitnych oczekiwań zleceniodawcy. Tak stworzona architektura systemu pozwala w pełni dostosowywać procesy i konfigurować moduł SD do specyfiki każdego klienta przy zachowaniu pełnej zgodności z oczekiwaniami nawet tak wymagającego podmiotu, jakim jest PLK.


180 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page